CLUB D'ESCACS BARAD


PRIMER OBERT DE PRIMAVERA BARAD
TERRASSA 26 D´ABRIL AL 14 DE JUNY 2019
VÁLID PER ELO CATALÀ

Bases del torneig
LES BASES DEL TORNEIG SÓN LES SEGÜENTS:


1ª Participants : Obert per a tots els jugadors amb llicència federativa en vigor.

2ª SISTEMA: Suís FIDE a 8 rondes, format per un únic grup de jugadors.

3ª DATES: Els divendres a partir de les 21:30 hores, entre el 26 d´abril al 14 de juny.
    Els dies de joc seran el 26 d´abril, 3,10,17,24,31 de maig i 7,14 de juny.

4ª RITME DE JOC: Serà de 90 minuts per jugador + 30 segons d’increment per jugada.

5ª LLOC: Carrer de Sant Quirze, 2, 08221 Terrassa, Barcelona

6ª. SISTEMA DE DESEMPAT: El sistemes de desempat que s’aplicaran a la competició seran [Bucholz (-1), Bucholz mitjà i Bucholz Total]. En cas de persistir l’empat s’aplicarà el Progressiu (fins les últimes conseqüències) i, finalment, el sorteig.

7ª. Els jugadors que no es presentin a la 1ª ronda, a l’igual que aquells que faltin a dues rondes, consecutives o no, sense justificació, seran eliminats. El temps d’espera si no ve el contrincant serà de 1 hora. Els byes no es bonificaran i es podran sol·licitar per escrit fins el dilluns previ a la ronda a jugar fins les 21:00 hores.

8ª. L’adjudicació de premis en metàl·lic es realitzaran per estricte ordre de classificació final dels jugadors al torneig. Els premis no seran acumulatius i, si un jugador te opció a dos premis, rebrà el de més valor.

9ª El director del torneig serà en Francesc Gasol i el àrbitre será: Laura Martín Pérez.

10ª Les decisions arbitrals es podran apel·lar per escrit al Comitè de Competició del Torneig, abans d’acabar la ronda en qüestió, format pel director del torneig i dos jugadors. Existirà un full de reclamació a disposició dels jugadors. La participació al torneig implica l’acceptació de aquestes bases. El no previst en aquestes, es regirà per la normativa de la FCDE i de la FIDE, per aquest ordre.

 

PREMIS:                                Premis per Trams

- Primer classificat : 100€        ELO 1.200 a 1700 : 20€
- Segon classificat : 70€          ELO 1.701 a 1850 : 25€
- Tercer classificat : 50€          ELO 1.851 a 2000 : 35€

Inscripcions : Preu 20€

Podeu fer-les: e-mail: escacsbarad@gmail.com les inscripcions fetes via e-mail seran confirmades, si no rebeu confirmació contactar per telèfon

 

Telèfon: 619 280 195

Pàgina d'enllaç del Torneig : www.barad.cat

Data Actualització: 5/6/2018